• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy policy

PRIVACY- & COOKIE BELEID

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Blend-o-matic v.o.f. en/of groepsgenootschappen en samenwerkende partners verwerken je persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u (iii) relatiebeheer (iv) managementinformatie, product en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en (v) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Blend-o-matic v.o.f, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen Blend-o-matic v.o.f groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Blend-o-matic v.o.f. en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt. Informatie kun je ook per e-mail of SMS ontvangen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Indien je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kun je tevens op het door jou opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek.

Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kun je dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Blend-o-matic v.o.f kun je contact opnemen via ons contact formulier. Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Blend-o-matic v.o.f je gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar we mee samenwerken, in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. Blend-o-matic v.o.f gebruikt je persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

ADRESWIJZIGING

Klanten zijn verplicht Blend-o-matic v.o.f van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Blend-o-matic v.o.f geen verhuisbericht heeft ontvangen, word je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Blend-o-matic v.o.f bekende adres en blijf je aansprakelijk voor de door jou bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

BEVEILIGDE SERVER

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

VRAGEN?

Je mag ons om inzage verzoeken in je persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt je persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar je account.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en de meeste grote websites maken gebruik van cookies. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Er bestaan verschillende soorten cookies. Onderaan dit privacy beleid staan de cookies die we verzamelen en welke informatie ze bevatten.

COOKIE LIJST

COOKIE name COOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.

Voor optimalisatie en monitoring van de goede werking van de webshop zetten we Google Analytics in. Hieronder de lijst cookies gebruikt door Google Analytics. Lees Google Analytics privacy document voor meer informatie.

COOKIE name COOKIE Description
_ga Used to distinguish users.
__utma Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
__utmb Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
__utmc Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.
__utmz Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.
__utmv Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVarmethod with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.